Ischias – symptom och behandling

Ischiasnerven.se är en sida om ischias. Sidan försöker att på ett enkelt sätt förklara vad ischias är, behandling, orsaker, prognos och förebyggande. Här på första sidan får du en sammanfattning.

Allmänt om ischias
Ischiasnerven är kroppens största och längsta nerv. Den har en diameter som i storlek motsvarar ett finger och löper på baksidan av varje ben. När ischiasnerven blir irriterad eller påverkad av närliggande vävnader, brukar detta i dagligt tal kallas för ischias. Vid symptom på framsida lår kallas det inte ischias då det inte ischiasnerven som är irriterad, utan en annan nerv, men grundorsaken kav vara precis den samma. Uttrycket ischias beskriver inte vad som har hänt utan är bara en beskrivning av ett symptom. Vad som sedan orsakat symptomet kan vara flera olika saker.

Ischiassymptom kan ofta komma i kombination med ryggskott. Detta kan vara en varningssignal på ev. kommande symptomgivande diskbråck.

 

Ischiasnervens utbredningsområde.

 

Symptom

Symptomen kännetecknas genom att det strålar från ryggen eller höften ner i benet. Ofta endast i över delen av benet men ibland även ända ner till foten. Symptomet kan vara pirrande, domnande, stickande, värkande eller ren smärta i varierande grad. Generellt så är det sämre desto längre ner i benet symptomen går.

 

Äkta eller falsk ischias?

Det finns något som i daglig tal kallas för falsk respektive äkta ischias”. Skillnaderna mellan dessa två varianter varierar i både prognos och behandling, även om orsaken alltid är irritation och/eller inflammation av ischiasnerven.

- Falsk är när tex en muskel irriterar ischiasnerven. Symptomen är ofta något lindrigare.

- Äkta beror ofta på en skadad disk som irriterar ischiasnerven tex diskbråck eller diskbuktning. Symptomen kan vara allt ifrån mkt lindriga till mkt smärta och domningar.

Det är viktigt att utreda sina symptom tidigt. Ju tidigare desto mindre är risken att en ev. skadad disk går över till att bli ett diskbråck.

 

Vart ska man vända sig?

Behandlingsbar eller inte behandlingsbar ischias? Falsk eller äkta ischiassymptom? Det är alltid viktigt att utreda varför du har ischiassymptom så snart som möjligt. Det är onödigt att ha besvär, samt att i vissa fall kan det vara en varningssignal på ev. kommande diskbråck.

Det finns i den svenkska vården tre kategorier som är duktiga på utreda ischiasproblematik; Kiropraktorer, Naprapater samt Sjukgymnaster med vidareutbildning innom OMT- eller MDT-Sjukgymnastik.

Dessa tre yrkeskategorier kan, förutom behandla, även ge dig råd och tips som passar just för dig. Ett besök bör ligga på minst 30 min, så fråga alltid innan du bokar tid hos en terapeut.

Behandling av ischias / ländryggen.

 

Antiinflammatorisk medicin?

Att dämpa smärta vid ischias är i sig inte fel MEN det finns en risk med detta. Smärta är en varningssignal och om man dämpar varningssignalen kan man riskera att förvärra problemet. Tyvärr är det sällan förskrivande läkare informerar om detta.
Risken finns att man utlöser ett diskbråck som vid tidig behandling skulle kunnat förhindrats med ergonomisk information, behandling och egenbehandling.

 

Mottagning i Göteborg

Här på Kiropraktik Göteborg får du en 40 min lång behandling där jag, Kristofer Eklund, tar tillvara på de kunskaper och tekniker som jag införskaffat mig som Leg. Kiropraktor och Leg. sjukgymnast. Dubbel examina ger en bredare syn på ditt besvär och högre kvalité på behandling och rehabilitering. Välkommen!

Öppettider för behandling
Mån-fre 8-18

Pris: 550 kr
Student: 450 kr

Ring idag eller boka direkt online!

Boka online här!

Utsida mottagningen.

Väntrum för behandling.

Behandlingsrum för ischias

Väntrum för behandling från kiropraktor och sjukgymnast